Inverteriga õhk-õhk soojuspump

Miks peaks valima õhusoojuspumba?
Vastus on lihtne. Täna lihtsalt ei ole ühtegi teist küttesüsteemi, mis oleks hinna ja mugavuse klassilt ning hilisema püsikulu poolest soodsam kui õhusoojuspump.

Lühidalt on õhusoojuspump vähenõudlik kütteseade, mis eelkõige annab suurima säästu kombineerides teda elektri- või õliküttega. Seade annab sooja isegi kõva pakasega, kuid siis on soojustegur kehvem. Seade ei vaja spetsialisti hooldust.

Mis on õhk-õhk soojuspump?
Õhk-õhk soojuspump on kaasaegne tehnoloogia säästlikuks kütmiseks ja jahutamiseks, kusjuures ei jahutamise ega kütmise protsessis ei toimu energia tootmist vaid toimub energia pumpamine. Jahutamisel pumbatakse soojus ruumist välisõhku ja kütmisel pumbatakse soojus välisõhust ruumi.

Õhk-õhk tüüpi seadmeks nimetatakse seadet, mis võtab soojuse õhust ja annab soojuse õhule.

Kõige enam levinud õhusoojuspumba tüübi ehitus.

1. Õhuvõturest, millest imetakse sisse ruumis olev külm/soe õhk.
2. Seadme esipaneel, mille taga on õhufilttrid.
3. Avariijuhtimise nupp, mille abil on võimalik konditsioneer käivitada ilma puldita.
4. Näitude paneel (võib olla digitaalne kui ka tioodlampidega).
5. Horisontaalne väljapuhkeõhu suunaja (üles/alla)
6. Vertikaalne väljapuhkeõhu suunaja (paremale/vasakule)
7. Õhuionisaator (lisatarvik)
8. Söefilter (lisatarvik)
9. Elektrostaatiline või plasmafilter (lisatarvik)
10. Mehaaniline pestav tolmufilter
11. Kaugjuhtimispult
12. Õhuvõturest
13. Kondensaatvee ärajuhtimise toru (vesi, mis tekib jahutamisel siseseadmes).
14. Külmaaaine torud ning sise- ja välisseadme vaheline kaabel
15. Õhu väljapuhkevõre

MÄRKUSED:
Kondensaatvesi tekib seadme töötamisel JAHUTUSE või KUIVATUSE reþiimides siseseadmes ja kütmise reþiimis välisseadmes.
Kõik seadmed ei pruugi olla ülaltoodud varustusega.

Mis on COP?
Soojustegur ehk COP on arv, mis näitab ära, mitu korda annab seade rokem soojusenergiat suhtes kulutatud elektrienergiaga. Seega, mida suurem on COP seda suurem on sääst.

COP = saadud soojusenergia tuleb jagada kasutatud elektienergiaga

..ehk kui COP on 4,4, siis järelikult tootis soojuspump 1kWh elektiga 4,4kWh soojust.

Kus kasutada inverteriga õhusoojuspumpa?
Inverter-kompressoriga õhusoojuspump sobib hästi kütteks majas, kus on õli- või elektriküte, siis on invertertehnoloogial põhinev õhusoojuspump üks parimatest lahendustest küttekulude kokkuhoidmiseks. Kui majas on ahjuküte, tagab õhusoojuspump Teile eelkõige mugavuse, sest siis pole tarvis enam iga päev ahju kütta. Siiski on paljud kliendid meile väitnud, et õhusoojuspumbaga saadud soojus ei lähe neile sugugi rohkem maksma, kui puukütte soojus.

Samuti on õhusoojuspump sobilik büroodele, kaubanduspindadele ja ladudele, kus küttekulud on liiga suured ning samas vajatakse suvisel perioodil kosutavat jahedust. Inverteriga soojuspump tarbib ka suvises jahutusreziimis 40% vähem elektrienergiat kui vanema põlvkonna ON-OFF seadmed.

ON-OFF kompressoriga konditsioneer säästlikuks kütmiseks ei sobi.
ON/OFF kompressoriga seadmed säästlikuks kütmiseks ei sobi. Nad küll puhuvad sooja, kuid soojuse hind ei ole eriti palju soodsam elektriradiaatori soojusest. Samuti muutuvad nad esimeste külmade saabudes ebatöökindlaks.

Kui aga vaadata tänast hinnataset, siis ei ole ka mingit põhjust enam sellist seadet endale soetada. Inverter-kompressoriga seadmed on ON-OFFiga peaaegu ühes hinnaklassis.

Võrdluseks võiks tuua arvutikuvarid, kus plasmatehnoloogia on lampidega tehnoloogia praktiliselt välja vahetanud.

Kuidas levib hoones soojus?
Soojuspumba head omadused tulevad paremini esile, kui seadme paigaldavad spetsiaalse koolituse saanud meistrimehed. Seadme asukoha valikul on suur tähtsus, et saavutada parim lõpptulemus

Soojuse levimiseks peavad uksed olema avatud
Mida avatuma planeeringuga on hoone, seda kasulikum on kasutada õhusoojuspumpa
Soojus liigub alumiselt korruselt ülemisele küllaltki efektiivselt, ülemiselt alumisele soojus aga ei liigu
Kui soojendamisel liigub soojus hoones pea igasse tuppa, siis jahutamisel jahe õhk teistesse ruumidesse ei liigu
Kui suvist jahutamist vajatakse ka II korrusel, on vajalik paigaldada seade, millel on 1 välisosa ja 2 või isegi enam siseseadet
Kui hoone pindala ületab 180m², oleks mõistlik kaaluda kahe siseseadmega mudeli paigaldamist

Kui palju kulutab õhusoojuspump elektriraha?
Kõige lihtsam on arvutada, kui palju tarbib õhusoojuspump ööpäevas täiskoormusel elektrit või kui omanik teab juba, kui palju on tema küttekulutused, siis oskavad meie spetsialistid öelda, kui palju on võimalik neid soojuspumba abil vähendada.

Enim müüdavate inverteriga õhusoojuspumpade elektrikulud, olenevalt seadmete soojendusvõimsusest, on 600-1600 krooni kuus. Pump, mille soojendusvõimsus on 3 kW, kulutab 600 krooni kuus, ent 8 kW võimsusega seadme tööshoidmiseks läheb keskmiselt 1600 krooni kuus. Seda kõike muidugi juhul, kui pump töötab terve kuu jooksul täisvõimsusel.

Kui palju on õhksoojuspumbaga võimalik säästa?
Allolevad võrdlusandmed on saadud reaalselt eramutes läbi viidud testide tulemusena, kus erinevate firmade soojuspumbad paigaldati samadel tingimustel erinevate soojustustasemetega ning suurustega eramutesse. Testi viis läbi Rootsi Testide- ja Uurimusteinstituut SP. Selle testi tulemuste põhjal oleme välja arvutanud meie salongides müüdavate soojuspumpade keskmise energiasäästu erinevate aasta keskmiste temperatuuride ja soojustustaseme juures.

Alltoodud tabelites on aasta keskmise säästu arvestus tehtud Jaapani soojuspumpadega, millede nominaalne soojusvõimsus on 3000 ja 3500W vahel.

FUJITSU ASY09
TOSHIBA RAS10 Daiseikai
PANASONIC CU-E9
MITSUBISHI MSZ-FA25

COP aastalõikes näitab, mitu korda kulutab soojuspump vähem elektrienergiat sama koguse soojuse tootmiseks elektriga.

COP = saadud soojusenergia tuleb jagada kasutatud elektienergiaga

..ehk kui COP on 4,4, siis järelikult tootis soojuspump 1kWh elektiga 4,4kWh soojust.

Siin on näha, palju on võimalik sama soojusvõimsusega soojuspumbaga säästa, kui aasta keskmine temperatuur on 5.9°C ning aastane soojusvajadus eramul on 11 000kWh (umbes 90m2 eramu)NB! Tasub teada!

COP aasta lõikes 2.6
Säästetud energia kWh/a 6800
Keskmine elektri hind eek/kWh/a 1.10
Nii palju säästad eek/a 7480.-

Kasutades sama seadet kui aasta keskmine temperatuur on 5.9°C ning aastane soojusvajadus eramul on 20 000kWh (umbes 160m2 eramu)

COP aasta lõikes 2
Säästetud energia kWh/a 10200
Keskmine elektri hind eek/kWh/a 1.10
Nii palju säästad eek/a 11220.-

Kuidas valida õhusoojuspumba võimsust?
Peamised tegurid, millega tuleb õhusoojuspumba valikul arvestada, on:-eramu suurus-eramu soojustus-kui avara planeeringuga on maja ehitatud-kuhu on tehniliselt võimalik paigaldada soojuspumba siseseade
-millist temperatuuri soovitakse majas hoida-kas soovitakse kasutada ka suvist jahutust
-millise kütteliigiga õhusoojuspumpa kombineeritakse

Peamised tegurid, millega tuleb õhusoojuspumba valikul arvestada, on:-eramu suurus-eramu soojustus-kui avara planeeringuga on maja ehitatud-kuhu on tehniliselt võimalik paigaldada soojuspumba siseseade
-millist temperatuuri soovitakse majas hoida-kas soovitakse kasutada ka suvist jahutust
-millise kütteliigiga õhusoojuspumpa kombineeritakse

Millist soojuspumpa valida?
Erinevalt paljudest teistest tarnijatest pakub ABC Kliima oma klientidele kõikide tootjate valikust ainult parimaid mudeleid. Eeltöö ülisuurest valikust oleme juba Teie eest ära teinud. Uskuge, see nõuab profesionaalide kogemust.

Seega järgmisena tuleb valik teha meie salongides müüdavate seadmete vahel. Et meil oleks Teid kergem nõustada, palume Teil eelnevalt välja selgitada mõned olulised punktid, mille järgi saaksime Teile soovitada parima seadme, millised omadused on õhusoojuspumba valikul on tähtsamad:

energiasääst
müratase
siseõhu kvaliteet (ionisaator, plasmafiltrid, hapnikurikastaja, UV lambid)
hind
disain
mõõdud
kaubamärk
kõrge COP külma- või soojema ilmaga (Eelkõige sõltub see Teie elukohast. Näiteks Jõgeva, kus on kütteperioodi keskmine temperatuur keskmisest madalam, oleks mõistlik valida seade, mille COP oleks parim külma ilmaga)
Reeglina ei ole kunagi kõik need omadused ühel seadmel, seepärast pakumegi oma klientidele valikuvõimalust.

Üledimensioneerimine
Kui seade on liiga võimas, hakkab see end tihti välja ja sisse lülitama. Ent rohketele sisselülitustele kuluv energia muudab seadme tasuvusaja liiga pikaks ja esialgselt kallima investeeringu mõtetuks. Mõõdukas üledimensioneerimine on lubatud.

Aladimensioneerimine
Kui õhusoojuspump on liiga väike, tuleb välja, et veidi võimsama seadme kasutamise korral oleks olnud võimalik rohkem raha säästa. Väikeste pumpade puhul on muidugi võimalus neid hiljem juurde lisada.

Vanades ladudes ja tootmishoonetes, kus on raske määrata täpset soojuskoormust, on aladimensioneerimine väga mõistlik, sest reeglina paigaldatakse neisse nagunii rohkem kui 1 pump ning hiljem pole midagi keerulist, kui neid on vaja juurde lisada.

Kui väljas on -20°C pakane?
Inverteriga talvevarustusega õhusoojuspump töötab edukalt ka -20°C pakasega, säilitades sealjuures pea 2 kordse soojusteguri. Näiteks on seadme soojusutegur +7°C välisõhu juures juba parematel seadmetel rohkem kui 4 kordne (kasutades 1kWh elektrienergiat saate vastu 4kWh soojusenergiat).

Kui kaua võtab aega õhusoojuspumba paigaldus?
Reeglina läheb ühe seadme paigaldamisega aega 1 päev. Kui tegemist on uue ehitatava hoonega, siis läheb seadme paigaldamisega rohkem aega, sest siis tuleb paigaldamisel arvestada ehitusgraafikuga. Samas on uues ehitatavas eramus võimalik seadmele valida parem asukoht ning torud seina sisse ära peita.

Kuhu paigaldada välisseade?
Kõige parem on välisseade paigaldada raamiga maapinnale. Siis on kindel, et vibratsioon hoonesse edasi ei kandu. Kõige suuremad riskid vibratsiooni kandumisel on välisseadme paigaldusel puitseinale või magamistoaga ühele seinale. Tihti aga on see ainus võimalus ning siis tuleb jälgida, et välisseadme tugihoidjatele oleks alla paigaldatud spetsiaalsed külmakindlad vibratsioonipuksid (529N-45).

Seadet ei ole lubatud välisseinale paigaldada kõrgemele ega madalamale, kui alumisest servast 1 meeter. Samuti ei tohi seadet paigaldada katusele. Kui klient seda siiski mingil põhjusel soovib, siis jäävad asukohvalikuga seotud riskid kliendi kanda.

Paigaldades välisseadme liiga kõrgele:
on seadet hilem paha hooldada
sulatusvesi hakkab tilkuma seina peale
suuremad tuuled halvendavad sulatusprotsessi
seadme üle puudub järelvalve
Paigaldades välisseadme liiga madalale:
ei ole sulatusvee äravooluks piisavalt ruumi
tuiskab talvel lund täis
Paigaldades välisseadme katusele (eriti kaldkatusele):
on seadet hilem paha hooldada
seadme üle puudub järelvalve
suuremad tuuled halvendavad sulatusprotsessi
sulatusveest tekkiv jäämass lõhub katust, lumetõkkeid ja vihmaveerenne (jäämass võib kevadeks kaaluda kuni 1 tonn)

Kõik õhusoojuspumbad ei ole mõeldud aastaringseks kasutamiseks.
Kaasaegsetes õhusoojuspumpades kasutatakse külmaainet R410A.
Kataloogides antakse kõik soojusvõimsused ja soojustegurid +7°C välisõhu ja +20°C siseõhu juures.
Õhk-õhk tüüpi seadmetel, mida kasutatakse aastaringselt, ei ole soovitatav kasutada ON-OFF kompressoreid.
Reeglina on meie salongides müüdavad soojuspumbad eelnevalt põhjamaades testitud. Küsige testi tulemusi müügikonsultantidelt.
Kõikidel soojuspumpadel peab olema põhjamaade tingimustele vastav talvevarustus, ehk korralik sulatusprogramm ja välisseadme põhja sulatamiseks termostaadiga soojenduskaabel.
Soojuspump valitakse vastavalt hoone soojuskoormusele. Universaalset pumpa, mis sobiks ühtlasi nii 50 kui ka 500 ruutmeetrile, ei ole veel leiutatud.
Mida madalamat temperatuuri te hoiate, seda suurema soojusteguriga töötab soojuspump, seega ladudes ja madalatemperatuurilistes tootmishoonetes on soojuspump eriti efektiivne
Uus külmaaine R410A
Suur osa on täita soojusteguri saavutamisel ka uuel R410A külmaaine kasutusele võtmisel, kuna uus külmaaine seob välisõhust paremini talvise temperatuuri juures soojust ja tal on küttereziimis parem kasutegur. Uus külmaaine on loodusele ja inimesele täiesti ohutu.

Miks ei saa ON-OFF tüüpi kompressoriga soovitud säästu?

Inverteri eelised
Jõuab mugavasse tsooni kiiresti
Võimsusregulaatori abil sõidab palju ökonoomsemalt
Hoiab ruumitemperatuuri mugavas tsoonis pidevalt
ON-OFFi miinused
Sõidab kindla kiirusega ning jõuab mugavasse tsooni aeglasemalt
Võimsusregulaatori puudumisel kulub mugavuse saavutamiseks liiga palju aega ning saavutanud mugavuse muutub kiiresti ebamugavaks
Ruum on kord külm, siis jälle liiga soe
ON-OFF tüüpi soojuspump töötab ainult täisvõimsusel ning kui soovitud õhutemperatuur on saavutatud, lülitab end automaatselt välja. Niisugust tüüpi õhusoojuspumpade puuduseks on see, et igaks käivituseks kulub palju energiat. Iga käivitus aga koormab ja lõhub kompressorit, eriti külma ilmaga, mil seade peab töötama ligikaudu minuti vältel ebapiisava õlitusega. Nii saavad kompressori liikuvad osad kahjustusi. Nende kahjustuste tagajärjel võib kompressor suvel palava ilmaga, kui töötemperatuurid on kõrgemad, juba teisel aastal kokku joosta. Peamiselt seepärast tuleb seda tüüpi seadmete kasutamine lõpetada, kui välistemperatuur langeb alla -5°C. Ka puudub ON/OFF- tüüpi konditsioneeridel tihtipeale efektiivne sulatussüsteem ning külmade ilmadega ei ole seade enam töökindel. Need pumbad on küll natuke madalama hinnaga, kuid täisvõimsusel pidevalt sisse ja välja lülitudes tarbivad nad energiat liiga palju ning ei taga enamasti oodatud energiasäästu.

Invertertüüpi õhusoojuspumbad reguleerivad kompressoripöördeid sujuvalt ning lülituvad välja nii harva kui võimailik. Inverter tagab seadme töö ka siis, kui hoone soojuskoormus on minimaalne. Kui ON-OFF tüüpi pumbad hakkavad väikse soojuskoormuse puhul sisse-välja lülituma, siis inverter juhib kompressorit sujuvalt ning on konditsioneeriga võrreldes võimeline kokku hoidma kuni 40 protsenti seadme tööks vajalikku elektrienergiat.

Seadmete testimine annab müügipersonalile lisateavet dimensioneerimiseks ja sobivuseks erinevates olustikes.
Iga päev koguneb meile seadmete testimisega lisateadmisi: toimuvad nii lühi- kui ka pikaajalised katsetused. Nii on pideva kontrolli all üks maasoojuspump Nibe Fighter 1120-10, mis on varustatud hulga anduritega maa sees kui ka soojussõlmes. Iga nädal kantakse näidud graafikusse, mis annavad vastuse mitmetele küsimustele.

Samamoodi jälgitakse salongi kütva Nibe Fighter 2020-10 õhk-vesi-soojuspumba tööd. Nädalas korra fikseeritakse:

Välisseadme elektritarbimine (öine ja päevane näit eraldi)
Siseseadme elektritarbimine (öine ja päevane näit eraldi)
Primaarpoole soojustoodang
Sekundaarpoole soojuskulu
Tarbevee soojuskulu
Kui ühe seadme iseloom selge, vahetatakse see järgmise uuema mudeli vastu.

Uued õhusoojuspumpade mudelid testitakse enne müüki panemist.
Müügile saabuvate õhusoojuspumpade katsetamiseks on salongis loodud klaaskapp andurite-mõõtjate süsteemiga, mille abil saab kontrollida seadme käitumist mitmesuguses kliimas. Orgaanilisest klaasist kapp paigaldatakse salongis õhupumba sise- ja välismooduli peale. Kui seade seejärel tööle panna, tekitab see kapis õhku jahutades kunstlikult talvekliima, katseliselt on kord saavutatud koguni -29 °C, mis ületab muidugi tublisti õhusoojuspumba soovituslikku tööreþiimi. Kapisisest temperatuuri reguleeritakse klappide abil. Mõõdetakse viit parameetrit: nii välis- kui sisemooduli külge on kinnitatud kaks temperatuuriandurit (sisenevale ja väljuvale õhuvoole) ning lisaks on süsteemiga liidetud elektrimõõtja. Nii saadakse teavet konkreetse mudeli omaduste kohta ning üritatakse vätida Eesti kliimasse ebasobivat toodangut.

Õhusoojuspumba tööpõhimõtte aluseks on…
“…termodünaamika II seadus, mis määrab ära iseeneslike protsesside suuna ning ütleb, et soojus ei saa minna iseenesest külmemalt kehalt soojemale”

Küll aga saab soojust pumbata. Lihtsustatult on seadme tööpõhimõte selles, et välisosas asuv kompressor surub gaasilise külmaaine kokku, mille tagajärjel see kuumeneb ja soe külmaaine suunatakse seadme siseosasse, kus ta omakorda loovutab soojuse ruumidesse. Antud protsessis ei toimu sooja tootmist, vaid välisõhust võetakse soojus ära ja pumbatakse kompressori abil tuppa. Soojuspumbaga jahutamisel keeratakse protsess tagurpidi, ning soojus viiakse välja ja kosutav jahedus tuuakse tuppa. Võrdluseks võib tuua veepumba tööpõhimõtte. Kui vesi kõrgemalt madalamale voolab ise, siis alt ülesse on vaja vett pumbata. Sellisel juhul on pump lihtsalt transpordivahend. Täpselt sama funktsiooni täidab kompressor õhusoojuspumbas. Kui kütteperioodil liigub soojus ruumist läbi välispiirde ise, et aga soojus tuppa tagasi tuua tuleb kasutada õhusoojuspumpa.

Energia jäävuse seadus
Energia võib esineda väga mitmesugusel kujul või erinevas vormis. Võime rääkida energia erinevatest liikidest. Energialiikide omavahelise vahekorra võtab kõige üldisemalt kokku energia jäävuse seadus.

Energia jäävuse seadus väljendab ühte looduse kõige olulisemat olemust: maailmaruumis on energiat just nii palju kui seda on ja seda ei teki juurde ega kao ka ära. Energia võib vaid muuta oma asukohta või vormi (liiki). Vahel toimub see muutumine nii märkamatult, et esimesel pilgul tundub tegu olevat energia tekkimise või kadumisega. Lähemal uurimisel selgub aga alati, et energia on kas muutnud oma vormi (liiki) või asukohta. Näiteks mingi keha mehaaniline energia on muutunud soojuseks ja hajunud ümbritsevasse keskkonda või kiirgusenergia näol kiirgunud maailmaruumi.

Ette rutates tuleb öelda, et kui räägitakse energia tootmisest, siis ei ole tegu energia loomise või tekitamisega, vaid ikkagi ühe energialiigi muutmisega teiseks. Kui räägitakse energia kadudest, siis tuleb seda mõista kui mingis protsessis vajaliku energialiigi muutumist mittevajalikuks energialiigiks, tavaliselt soojusenergiaks, mis reeglina hajub ümbritsevasse keskkonda.